* Để tìm sim bắt đầu bằng 098, quý khách nhập vào 098*
* Để tìm sim kết thúc bằng 2005, quý khách nhập vào *2005
* Để tìm sim bắt đầu bằng 098 và kết thúc bằng 2005, nhập vào 098*2005

Sim Năm Sinh 2014

STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 Viettel 0347.38.2014 700.000 Sim năm sinh Đặt mua
2 Viettel 0369.07.2014 700.000 Sim năm sinh Đặt mua
3 Viettel 0368.78.2014 700.000 Sim năm sinh Đặt mua
4 Viettel 0968.17.2014 700.000 Sim năm sinh Đặt mua
5 Viettel 0335.83.2014 700.000 Sim năm sinh Đặt mua
6 Vinaphone 0888.55.2014 2.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
7 Vinaphone 0888.49.2014 2.280.000 Sim năm sinh Đặt mua
8 Vinaphone 0824.53.2014 1.180.000 Sim năm sinh Đặt mua
9 Vinaphone 0888.78.2014 2.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
10 Viettel 0969.13.2014 2.800.000 Sim năm sinh Đặt mua
11 Vinaphone 0888.34.2014 2.280.000 Sim năm sinh Đặt mua
12 Vinaphone 0919.46.2014 1.990.000 Sim năm sinh Đặt mua
13 Vinaphone 09.1968.2014 6.650.000 Sim năm sinh Đặt mua
14 Vinaphone 0915.93.2014 1.660.000 Sim năm sinh Đặt mua
15 Vinaphone 0916.34.2014 1.990.000 Sim năm sinh Đặt mua
16 Vinaphone 0949.46.2014 980.000 Sim năm sinh Đặt mua
17 Vinaphone 0913.92.2014 2.490.000 Sim năm sinh Đặt mua
18 Vinaphone 0916.33.2014 1.980.000 Sim năm sinh Đặt mua
19 Vinaphone 0916.92.2014 1.990.000 Sim năm sinh Đặt mua
20 Vinaphone 0916.45.2014 1.990.000 Sim năm sinh Đặt mua
21 Vinaphone 0913.98.2014 2.490.000 Sim năm sinh Đặt mua
22 Vinaphone 0913.63.2014 2.490.000 Sim năm sinh Đặt mua
23 Vinaphone 0913.96.2014 2.490.000 Sim năm sinh Đặt mua
24 Vinaphone 0918.17.2014 1.950.000 Sim năm sinh Đặt mua
25 Vinaphone 0918.67.2014 1.990.000 Sim năm sinh Đặt mua
26 Vinaphone 0919.61.2014 1.990.000 Sim năm sinh Đặt mua
27 Vinaphone 0912.91.2014 1.990.000 Sim năm sinh Đặt mua
28 Vinaphone 0919.64.2014 1.970.000 Sim năm sinh Đặt mua
29 Vinaphone 0918.35.2014 1.980.000 Sim năm sinh Đặt mua
30 Vinaphone 0916.83.2014 1.980.000 Sim năm sinh Đặt mua
31 Vinaphone 0915.69.2014 1.690.000 Sim năm sinh Đặt mua
32 Vinaphone 0915.31.2014 1.670.000 Sim năm sinh Đặt mua
33 Vinaphone 0919.26.2014 1.970.000 Sim năm sinh Đặt mua
34 Vinaphone 0943.19.2014 980.000 Sim năm sinh Đặt mua
35 Vinaphone 0919.31.2014 1.990.000 Sim năm sinh Đặt mua
36 Vinaphone 0919.13.2014 1.960.000 Sim năm sinh Đặt mua
37 Vinaphone 0919.35.2014 1.950.000 Sim năm sinh Đặt mua
38 Vinaphone 0913.64.2014 1.925.000 Sim năm sinh Đặt mua
39 Vinaphone 0912.49.2014 1.960.000 Sim năm sinh Đặt mua
40 Vinaphone 09.1985.2014 6.270.000 Sim năm sinh Đặt mua
41 Vinaphone 0912.93.2014 1.940.000 Sim năm sinh Đặt mua
42 Vinaphone 0915.98.2014 1.660.000 Sim năm sinh Đặt mua
43 Vinaphone 0915.65.2014 1.700.000 Sim năm sinh Đặt mua
44 Vinaphone 0918.82.2014 1.970.000 Sim năm sinh Đặt mua
45 Vinaphone 0918.97.2014 1.990.000 Sim năm sinh Đặt mua
46 Vinaphone 0913.51.2014 1.960.000 Sim năm sinh Đặt mua
47 Vinaphone 0918.83.2014 1.950.000 Sim năm sinh Đặt mua
48 Vinaphone 0945.43.2014 980.000 Sim năm sinh Đặt mua
49 Vinaphone 0915.94.2014 1.700.000 Sim năm sinh Đặt mua
50 Vinaphone 0949.97.2014 980.000 Sim năm sinh Đặt mua
51 Vinaphone 0916.81.2014 1.960.000 Sim năm sinh Đặt mua
52 Vinaphone 0948.56.2014 1.250.000 Sim năm sinh Đặt mua
53 Vinaphone 0948.67.2014 1.250.000 Sim năm sinh Đặt mua
54 Vinaphone 0945.16.2014 1.325.000 Sim năm sinh Đặt mua
55 Vinaphone 0944.13.2014 1.250.000 Sim năm sinh Đặt mua
56 Vinaphone 0946.44.2014 1.400.000 Sim năm sinh Đặt mua
57 Vinaphone 0945.90.2014 1.250.000 Sim năm sinh Đặt mua
58 Vinaphone 0859.88.2014 1.490.000 Sim năm sinh Đặt mua
59 Vinaphone 0855.02.2014 1.475.000 Sim năm sinh Đặt mua
60 Vinaphone 0858.65.2014 1.175.000 Sim năm sinh Đặt mua
61 Vinaphone 0945.91.2014 910.000 Sim năm sinh Đặt mua
62 Vinaphone 0948.63.2014 1.250.000 Sim năm sinh Đặt mua
63 Vinaphone 0838.52.2014 1.490.000 Sim năm sinh Đặt mua
64 Vinaphone 0919.59.2014 4.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
65 Vinaphone 0826.96.2014 1.175.000 Sim năm sinh Đặt mua
66 Vinaphone 0916.74.2014 2.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
67 Vinaphone 09.19.07.2014 12.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
68 Vinaphone 0886.10.2014 1.550.000 Sim năm sinh Đặt mua
69 Vinaphone 0949.82.2014 1.325.000 Sim năm sinh Đặt mua
70 Vinaphone 094.936.2014 1.250.000 Sim năm sinh Đặt mua
71 Vinaphone 0837.35.2014 1.175.000 Sim năm sinh Đặt mua
72 Vinaphone 0886.86.2014 7.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
73 Vinaphone 0948.46.2014 1.325.000 Sim năm sinh Đặt mua
74 Vinaphone 0949.06.2014 1.580.000 Sim năm sinh Đặt mua
75 Vinaphone 0859.98.2014 2.040.000 Sim năm sinh Đặt mua
76 Vinaphone 094.344.2014 1.475.000 Sim năm sinh Đặt mua
77 Vinaphone 0886.07.2014 1.590.000 Sim năm sinh Đặt mua
78 Vinaphone 0948.62.2014 1.700.000 Sim năm sinh Đặt mua
79 Vinaphone 0852.88.2014 2.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
80 Vinaphone 094.789.2014 4.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
81 Vinaphone 0889.00.2014 980.000 Sim năm sinh Đặt mua
82 Vinaphone 0947.76.2014 1.325.000 Sim năm sinh Đặt mua
83 Vinaphone 0819.22.2014 2.300.000 Sim năm sinh Đặt mua
84 Vinaphone 0949.62.2014 1.400.000 Sim năm sinh Đặt mua
85 Vinaphone 0855.15.2014 1.250.000 Sim năm sinh Đặt mua
86 Vinaphone 0886.02.2014 910.000 Sim năm sinh Đặt mua
87 Vinaphone 0839.38.2014 1.550.000 Sim năm sinh Đặt mua
88 Vinaphone 0826.19.2014 1.475.000 Sim năm sinh Đặt mua
89 Vinaphone 0858.52.2014 1.900.000 Sim năm sinh Đặt mua
90 Vinaphone 0822.82.2014 3.130.000 Sim năm sinh Đặt mua
91 Vinaphone 0948.39.2014 1.250.000 Sim năm sinh Đặt mua
92 Vinaphone 0812.85.2014 1.325.000 Sim năm sinh Đặt mua
93 Vinaphone 0888.96.2014 3.070.000 Sim năm sinh Đặt mua
94 Vinaphone 0946.57.2014 1.250.000 Sim năm sinh Đặt mua
95 Vinaphone 0943.37.2014 910.000 Sim năm sinh Đặt mua
96 Vinaphone 0947.92.2014 1.250.000 Sim năm sinh Đặt mua
97 Vinaphone 0886.24.2014 1.250.000 Sim năm sinh Đặt mua
98 Vinaphone 0942.07.2014 1.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
99 Vinaphone 0839.95.2014 1.250.000 Sim năm sinh Đặt mua
100 Vinaphone 0832.12.2014 1.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
101 Vinaphone 0949.92.2014 1.250.000 Sim năm sinh Đặt mua
102 Vinaphone 0856.81.2014 1.250.000 Sim năm sinh Đặt mua
103 Vinaphone 0826.29.2014 1.490.000 Sim năm sinh Đặt mua
104 Vinaphone 0943.91.2014 1.250.000 Sim năm sinh Đặt mua
105 Vinaphone 0948.57.2014 1.325.000 Sim năm sinh Đặt mua
106 Vinaphone 0915.37.2014 1.850.000 Sim năm sinh Đặt mua
107 Vinaphone 0942.44.2014 980.000 Sim năm sinh Đặt mua
108 Vinaphone 0947.71.2014 980.000 Sim năm sinh Đặt mua
109 Vinaphone 0888.60.2014 2.400.000 Sim năm sinh Đặt mua
110 Vinaphone 0833.56.2014 840.000 Sim năm sinh Đặt mua
111 Vinaphone 0833.15.2014 1.175.000 Sim năm sinh Đặt mua
112 Vinaphone 0886.83.2014 2.560.000 Sim năm sinh Đặt mua
113 Vinaphone 0886.26.2014 2.160.000 Sim năm sinh Đặt mua
114 Vinaphone 08.33.77.2014 2.590.000 Sim năm sinh Đặt mua
115 Vinaphone 0828.25.2014 1.325.000 Sim năm sinh Đặt mua
116 Vinaphone 0945.56.2014 1.325.000 Sim năm sinh Đặt mua
117 Vinaphone 0886.87.2014 1.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
118 Vinaphone 0886.09.2014 1.175.000 Sim năm sinh Đặt mua
119 Vinaphone 0835.38.2014 980.000 Sim năm sinh Đặt mua
120 Vinaphone 0948.94.2014 1.250.000 Sim năm sinh Đặt mua
121 Vinaphone 0858.90.2014 980.000 Sim năm sinh Đặt mua
122 Vinaphone 0888.67.2014 1.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
123 Vinaphone 0946.68.2014 3.050.000 Sim năm sinh Đặt mua
124 Vinaphone 0944.57.2014 910.000 Sim năm sinh Đặt mua
125 Vinaphone 0813.66.2014 2.900.000 Sim năm sinh Đặt mua
126 Vinaphone 0855.85.2014 2.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
127 Vinaphone 094.222.2014 6.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
128 Vinaphone 08.1900.2014 4.790.000 Sim năm sinh Đặt mua
129 Vinaphone 0947.80.2014 1.250.000 Sim năm sinh Đặt mua
130 Vinaphone 0941.38.2014 1.660.000 Sim năm sinh Đặt mua
131 Vinaphone 0839.52.2014 1.550.000 Sim năm sinh Đặt mua
132 Vinaphone 0855.86.2014 1.580.000 Sim năm sinh Đặt mua
133 Vinaphone 0839.86.2014 2.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
134 Vinaphone 094.678.2014 2.780.000 Sim năm sinh Đặt mua
135 Vinaphone 0946.02.2014 1.660.000 Sim năm sinh Đặt mua
136 Vinaphone 0941.33.2014 2.180.000 Sim năm sinh Đặt mua
137 Vinaphone 0945.28.2014 1.250.000 Sim năm sinh Đặt mua
138 Vinaphone 0833.96.2014 1.250.000 Sim năm sinh Đặt mua
139 Vinaphone 0945.13.2014 910.000 Sim năm sinh Đặt mua
140 Vinaphone 088.862.2014 2.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
141 Vinaphone 0917.40.2014 1.690.000 Sim năm sinh Đặt mua
142 Mobifone 0786.38.2014 1.287.500 Sim năm sinh Đặt mua
143 Mobifone 0792.60.2014 1.287.500 Sim năm sinh Đặt mua
144 Mobifone 0798.46.2014 1.287.500 Sim năm sinh Đặt mua
145 Mobifone 0798.75.2014 1.287.500 Sim năm sinh Đặt mua
146 Mobifone 0899.98.2014 1.362.500 Sim năm sinh Đặt mua
147 Mobifone 0786.00.2014 1.287.500 Sim năm sinh Đặt mua
148 Mobifone 0792.85.2014 1.287.500 Sim năm sinh Đặt mua
149 Mobifone 0784.76.2014 1.287.500 Sim năm sinh Đặt mua
150 Mobifone 0896.87.2014 1.287.500 Sim năm sinh Đặt mua
151 Mobifone 0792.30.2014 945.000 Sim năm sinh Đặt mua
152 Mobifone 0793.47.2014 1.287.500 Sim năm sinh Đặt mua
153 Mobifone 0783.30.2014 945.000 Sim năm sinh Đặt mua
154 Mobifone 0931.55.2014 1.437.500 Sim năm sinh Đặt mua
155 Mobifone 0798.40.2014 875.000 Sim năm sinh Đặt mua
156 Mobifone 0797.07.2014 1.015.000 Sim năm sinh Đặt mua
157 Mobifone 0937.30.2014 840.000 Sim năm sinh Đặt mua
158 Mobifone 0797.45.2014 1.287.500 Sim năm sinh Đặt mua
159 Mobifone 0798.15.2014 1.287.500 Sim năm sinh Đặt mua
160 Mobifone 0792.18.2014 1.287.500 Sim năm sinh Đặt mua
161 Mobifone 0793.83.2014 1.287.500 Sim năm sinh Đặt mua
162 Mobifone 0899.96.2014 1.287.500 Sim năm sinh Đặt mua
163 Mobifone 0899.76.2014 875.000 Sim năm sinh Đặt mua
164 Mobifone 0908.51.2014 1.362.500 Sim năm sinh Đặt mua
165 Mobifone 0785.01.2014 1.287.500 Sim năm sinh Đặt mua
166 Mobifone 0937.45.2014 1.015.000 Sim năm sinh Đặt mua
167 Mobifone 0899.97.2014 1.450.000 Sim năm sinh Đặt mua
168 Mobifone 0792.75.2014 1.287.500 Sim năm sinh Đặt mua
169 Mobifone 0792.70.2014 945.000 Sim năm sinh Đặt mua
170 Mobifone 0797.58.2014 1.287.500 Sim năm sinh Đặt mua
171 Mobifone 0794.71.2014 1.015.000 Sim năm sinh Đặt mua
172 Mobifone 0785.52.2014 1.287.500 Sim năm sinh Đặt mua
173 Mobifone 0785.14.2014 1.287.500 Sim năm sinh Đặt mua
174 Mobifone 0785.34.2014 1.287.500 Sim năm sinh Đặt mua
175 Mobifone 0798.72.2014 1.350.000 Sim năm sinh Đặt mua
176 Mobifone 0908.21.2014 1.362.500 Sim năm sinh Đặt mua
177 Mobifone 0797.88.2014 1.287.500 Sim năm sinh Đặt mua
178 Mobifone 0792.14.2014 1.287.500 Sim năm sinh Đặt mua
179 Mobifone 0931.22.2014 1.790.000 Sim năm sinh Đặt mua
180 Mobifone 0937.70.2014 980.000 Sim năm sinh Đặt mua
DMCA.com Protection Status