* Để tìm sim bắt đầu bằng 098, quý khách nhập vào 098*
* Để tìm sim kết thúc bằng 2005, quý khách nhập vào *2005
* Để tìm sim bắt đầu bằng 098 và kết thúc bằng 2005, nhập vào 098*2005

Sim Năm Sinh 2014

STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 Vietnamobile 0568.88.20.14 2.400.000 Sim năm sinh Đặt mua
2 Mobifone 0786.36.2014 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
3 Mobifone 0783.30.2014 950.000 Sim năm sinh Đặt mua
4 Mobifone 0931.55.2014 1.640.000 Sim năm sinh Đặt mua
5 Mobifone 0792.19.2014 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
6 Mobifone 0785.52.2014 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
7 Mobifone 0931.22.2014 1.940.000 Sim năm sinh Đặt mua
8 Mobifone 0798.15.2014 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
9 Mobifone 0798.14.2014 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
10 Mobifone 0792.14.2014 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
11 Mobifone 0785.34.2014 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
12 Mobifone 0937.70.2014 980.000 Sim năm sinh Đặt mua
13 Mobifone 0937.45.2014 1.020.000 Sim năm sinh Đặt mua
14 Mobifone 0792.75.2014 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
15 Mobifone 0792.18.2014 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
16 Mobifone 0798.46.2014 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
17 Mobifone 0798.40.2014 880.000 Sim năm sinh Đặt mua
18 Mobifone 0794.71.2014 1.020.000 Sim năm sinh Đặt mua
19 Mobifone 0896.87.2014 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
20 Mobifone 0792.70.2014 950.000 Sim năm sinh Đặt mua
21 Mobifone 0783.58.2014 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
22 Mobifone 0937.30.2014 840.000 Sim năm sinh Đặt mua
23 Mobifone 0792.67.2014 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
24 Mobifone 0937.66.2014 1.940.000 Sim năm sinh Đặt mua
25 Mobifone 0908.21.2014 1.560.000 Sim năm sinh Đặt mua
26 Mobifone 0786.38.2014 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
27 Mobifone 0797.58.2014 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
28 Mobifone 0784.76.2014 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
29 Mobifone 0785.01.2014 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
30 Mobifone 0785.97.2014 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
31 Mobifone 0792.60.2014 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
32 Mobifone 0792.85.2014 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
33 Mobifone 0797.45.2014 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
34 Mobifone 0899.98.2014 1.560.000 Sim năm sinh Đặt mua
35 Mobifone 0792.23.2014 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
36 Mobifone 0899.97.2014 1.560.000 Sim năm sinh Đặt mua
37 Mobifone 0798.22.2014 1.640.000 Sim năm sinh Đặt mua
38 Mobifone 0792.30.2014 950.000 Sim năm sinh Đặt mua
39 Mobifone 0793.47.2014 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
40 Mobifone 0793.83.2014 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
41 Mobifone 0786.14.2014 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
42 Mobifone 0786.00.2014 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
43 Mobifone 0798.75.2014 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
44 Mobifone 0908.51.2014 1.560.000 Sim năm sinh Đặt mua
45 Mobifone 0785.14.2014 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
46 Mobifone 0797.88.2014 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
47 Mobifone 0798.72.2014 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
48 Mobifone 0899.96.2014 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
49 Mobifone 0786.31.2014 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
50 Mobifone 0797.07.2014 1.020.000 Sim năm sinh Đặt mua
51 Vinaphone 0825.09.2014 7.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
52 Vinaphone 08.1800.2014 5.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
53 Vinaphone 094.777.2014 5.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
54 Vinaphone 0941.23.2014 5.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
55 Vinaphone 0886.99.2014 1.900.000 Sim năm sinh Đặt mua
56 Vinaphone 0888.68.2014 6.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
57 Vinaphone 091.707.2014 12.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
58 Vinaphone 0916.86.2014 3.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
59 Vinaphone 0911.88.2014 7.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
60 Vinaphone 0917.09.2014 12.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
61 Vinaphone 08.1988.2014 5.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
62 Vinaphone 091.555.2014 6.800.000 Sim năm sinh Đặt mua
63 Vinaphone 08.12.02.2014 9.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
64 Vinaphone 08.12.04.2014 9.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
65 Vinaphone 0816.06.2014 9.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
66 Vinaphone 0945.67.2014 5.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
67 Vinaphone 0826.08.2014 9.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
68 Vinaphone 0888.34.2014 2.280.000 Sim năm sinh Đặt mua
69 Vinaphone 0824.53.2014 1.180.000 Sim năm sinh Đặt mua
70 Vinaphone 0888.49.2014 2.280.000 Sim năm sinh Đặt mua
71 Vinaphone 0888.78.2014 2.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
72 Vinaphone 0888.55.2014 2.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
73 Viettel 0969.13.2014 2.800.000 Sim năm sinh Đặt mua
74 Viettel 0357.48.2014 840.000 Sim năm sinh Đặt mua
75 Viettel 0328.42.2014 860.000 Sim năm sinh Đặt mua
76 Viettel 0968.5.4.2014 2.550.000 Sim năm sinh Đặt mua
77 Viettel 0384.73.2014 860.000 Sim năm sinh Đặt mua
78 Viettel 096.141.2014 5.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
79 Viettel 098.124.2014 4.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
80 Viettel 0343.92.2014 860.000 Sim năm sinh Đặt mua
81 Viettel 096.258.2014 5.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
82 Viettel 097.18.5.2014 5.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
83 Viettel 034.989.2014 880.000 Sim năm sinh Đặt mua
84 Viettel 03.6464.2014 1.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
85 Viettel 0388.7.1.2014 950.000 Sim năm sinh Đặt mua
86 Viettel 035.332.2014 900.000 Sim năm sinh Đặt mua
87 Viettel 0345.90.2014 1.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
88 Viettel 0368.4.7.2014 950.000 Sim năm sinh Đặt mua
89 Viettel 0398.7.1.2014 880.000 Sim năm sinh Đặt mua
90 Viettel 0335.1.6.2014 950.000 Sim năm sinh Đặt mua
91 Viettel 0369.30.2014 700.000 Sim năm sinh Đặt mua
92 Viettel 0328.50.2014 770.000 Sim năm sinh Đặt mua
93 Viettel 0395.48.2014 840.000 Sim năm sinh Đặt mua
94 Viettel 035.9.05.2014 1.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
95 Viettel 0394.32.2014 840.000 Sim năm sinh Đặt mua
96 Viettel 0965.23.2014 2.550.000 Sim năm sinh Đặt mua
97 Viettel 0387.2.7.2014 880.000 Sim năm sinh Đặt mua
98 Viettel 039.5.04.2014 1.330.000 Sim năm sinh Đặt mua
99 Viettel 0389.82.2014 1.250.000 Sim năm sinh Đặt mua
100 Viettel 032.868.2014 3.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
101 Viettel 0358.56.2014 900.000 Sim năm sinh Đặt mua
102 Viettel 0343.57.2014 980.000 Sim năm sinh Đặt mua
103 Viettel 036.251.2014 2.130.000 Sim năm sinh Đặt mua
104 Viettel 038.24.9.2014 2.130.000 Sim năm sinh Đặt mua
105 Viettel 0365.46.2014 900.000 Sim năm sinh Đặt mua
106 Viettel 0357.13.2014 970.000 Sim năm sinh Đặt mua
107 Viettel 0379.90.2014 840.000 Sim năm sinh Đặt mua
108 Viettel 033933.2014 2.280.000 Sim năm sinh Đặt mua
109 Viettel 0346.93.2014 740.000 Sim năm sinh Đặt mua
110 Viettel 0377.67.2014 980.000 Sim năm sinh Đặt mua
111 Viettel 0354.4.8.2014 840.000 Sim năm sinh Đặt mua
112 Viettel 0868.19.2014 1.630.000 Sim năm sinh Đặt mua
113 Viettel 0357.16.2014 900.000 Sim năm sinh Đặt mua
114 Viettel 0373.4.9.2014 1.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
115 Viettel 097.208.2014 5.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
116 Viettel 038.909.2014 2.800.000 Sim năm sinh Đặt mua
117 Viettel 0396.7.4.2014 900.000 Sim năm sinh Đặt mua
118 Viettel 033337.2014 2.550.000 Sim năm sinh Đặt mua
119 Viettel 037.297.2014 2.130.000 Sim năm sinh Đặt mua
120 Viettel 037.201.2014 2.130.000 Sim năm sinh Đặt mua
121 Viettel 0376.42.2014 860.000 Sim năm sinh Đặt mua
122 Viettel 0359.7.3.2014 880.000 Sim năm sinh Đặt mua
123 Viettel 0384.80.2014 860.000 Sim năm sinh Đặt mua
124 Viettel 039.6.04.2014 1.330.000 Sim năm sinh Đặt mua
125 Viettel 034.689.2014 860.000 Sim năm sinh Đặt mua
126 Viettel 0365.42.2014 860.000 Sim năm sinh Đặt mua
127 Viettel 0368.49.2014 1.170.000 Sim năm sinh Đặt mua
128 Viettel 0973.76.2014 2.130.000 Sim năm sinh Đặt mua
129 Viettel 0334.25.2014 910.000 Sim năm sinh Đặt mua
130 Viettel 0359.31.2014 840.000 Sim năm sinh Đặt mua
131 Viettel 0395.69.2014 980.000 Sim năm sinh Đặt mua
132 Viettel 0356.8.4.2014 950.000 Sim năm sinh Đặt mua
133 Viettel 0337.23.2014 900.000 Sim năm sinh Đặt mua
134 Viettel 03979.1.2014 1.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
135 Viettel 035.808.2014 1.750.000 Sim năm sinh Đặt mua
136 Viettel 0366.8.7.2014 1.140.000 Sim năm sinh Đặt mua
137 Viettel 03.5995.2014 1.750.000 Sim năm sinh Đặt mua
138 Viettel 0359.24.2014 900.000 Sim năm sinh Đặt mua
139 Viettel 086.8.07.2014 1.750.000 Sim năm sinh Đặt mua
140 Viettel 0365.24.2014 900.000 Sim năm sinh Đặt mua
141 Viettel 037.20.8.2014 2.130.000 Sim năm sinh Đặt mua
142 Viettel 0393.5.4.2014 900.000 Sim năm sinh Đặt mua
143 Viettel 0376.85.2014 910.000 Sim năm sinh Đặt mua
144 Viettel 0387.74.2014 900.000 Sim năm sinh Đặt mua
145 Viettel 0338.3.2.2014 950.000 Sim năm sinh Đặt mua
146 Viettel 0399.65.2014 1.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
147 Viettel 038.6.09.2014 2.130.000 Sim năm sinh Đặt mua
148 Viettel 0328.55.2014 980.000 Sim năm sinh Đặt mua
149 Viettel 0377.59.2014 1.170.000 Sim năm sinh Đặt mua
150 Viettel 0356.49.2014 1.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
151 Viettel 0376.7.1.2014 880.000 Sim năm sinh Đặt mua
152 Viettel 03.3455.2014 1.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
153 Viettel 0375.94.2014 900.000 Sim năm sinh Đặt mua
154 Viettel 0355.98.2014 930.000 Sim năm sinh Đặt mua
155 Viettel 0337.15.2014 910.000 Sim năm sinh Đặt mua
156 Viettel 0384.92.2014 860.000 Sim năm sinh Đặt mua
157 Viettel 0358.33.2014 1.140.000 Sim năm sinh Đặt mua
158 Viettel 0338.7.4.2014 900.000 Sim năm sinh Đặt mua
159 Viettel 039.272.2014 2.200.000 Sim năm sinh Đặt mua
160 Viettel 036.575.2014 980.000 Sim năm sinh Đặt mua
161 Viettel 0355.4.5.2014 880.000 Sim năm sinh Đặt mua
162 Viettel 0327.30.2014 700.000 Sim năm sinh Đặt mua
163 Viettel 039.7.08.2014 1.330.000 Sim năm sinh Đặt mua
164 Viettel 0387.44.2014 950.000 Sim năm sinh Đặt mua
165 Viettel 03.444.9.2014 1.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
166 Viettel 0397.73.2014 860.000 Sim năm sinh Đặt mua
167 Viettel 0355.92.2014 900.000 Sim năm sinh Đặt mua
168 Viettel 097.127.2014 5.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
169 Viettel 0344.89.2014 880.000 Sim năm sinh Đặt mua
170 Viettel 0384.61.2014 900.000 Sim năm sinh Đặt mua
171 Viettel 0389.18.2014 1.330.000 Sim năm sinh Đặt mua
172 Viettel 0395.23.2014 900.000 Sim năm sinh Đặt mua
173 Viettel 0379.44.2014 1.140.000 Sim năm sinh Đặt mua
174 Viettel 0369.73.2014 900.000 Sim năm sinh Đặt mua
175 Viettel 0988.3.7.2014 3.050.000 Sim năm sinh Đặt mua
176 Viettel 0347.16.2014 900.000 Sim năm sinh Đặt mua
177 Viettel 0363.2.4.2014 1.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
178 Viettel 0327.4.9.2014 1.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
179 Viettel 098.175.2014 5.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
180 Viettel 0376.202014 740.000 Sim năm sinh Đặt mua

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2014 : 33d7503e19b511e48b1926c12bc79035

0888.97.5555 DMCA.com Protection Status