* Để tìm sim bắt đầu bằng 098, quý khách nhập vào 098*
* Để tìm sim kết thúc bằng 2005, quý khách nhập vào *2005
* Để tìm sim bắt đầu bằng 098 và kết thúc bằng 2005, nhập vào 098*2005

Sim Năm Sinh 2012

STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 Vinaphone 0822.16.2012 2.050.000 Sim năm sinh Đặt mua
2 Vinaphone 0943.82.2012 1.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
3 Vinaphone 0828.792.012 2.130.000 Sim năm sinh Đặt mua
4 Vinaphone 0886.65.2012 1.980.000 Sim năm sinh Đặt mua
5 Vinaphone 0945.27.2012 1.680.000 Sim năm sinh Đặt mua
6 Vinaphone 0946.19.2012 1.900.000 Sim năm sinh Đặt mua
7 Vinaphone 0913.38.2012 4.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
8 Vinaphone 0823.83.2012 1.250.000 Sim năm sinh Đặt mua
9 Vinaphone 0947.56.2012 1.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
10 Vinaphone 0914.84.2012 1.680.000 Sim năm sinh Đặt mua
11 Vinaphone 082.668.2012 3.300.000 Sim năm sinh Đặt mua
12 Vinaphone 0942.15.2012 1.900.000 Sim năm sinh Đặt mua
13 Vinaphone 083.2222.012 8.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
14 Vinaphone 0886.57.2012 1.250.000 Sim năm sinh Đặt mua
15 Vinaphone 0826.95.2012 840.000 Sim năm sinh Đặt mua
16 Vinaphone 0833.012.012 15.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
17 Vinaphone 0946.81.2012 1.750.000 Sim năm sinh Đặt mua
18 Vinaphone 0946.58.2012 2.050.000 Sim năm sinh Đặt mua
19 Vinaphone 0917.82.2012 2.050.000 Sim năm sinh Đặt mua
20 Vinaphone 0852.96.2012 1.680.000 Sim năm sinh Đặt mua
21 Vinaphone 08.29.02.2012 10.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
22 Vinaphone 0947.33.2012 2.050.000 Sim năm sinh Đặt mua
23 Vinaphone 0943.77.2012 1.900.000 Sim năm sinh Đặt mua
24 Vinaphone 0944.78.2012 910.000 Sim năm sinh Đặt mua
25 Vinaphone 0949.44.2012 1.330.000 Sim năm sinh Đặt mua
26 Vinaphone 0886.42.2012 1.680.000 Sim năm sinh Đặt mua
27 Vinaphone 08.2468.2012 6.300.000 Sim năm sinh Đặt mua
28 Vinaphone 0856.07.2012 1.250.000 Sim năm sinh Đặt mua
29 Vinaphone 0853.392.012 1.250.000 Sim năm sinh Đặt mua
30 Vinaphone 0943.65.2012 1.750.000 Sim năm sinh Đặt mua
31 Vinaphone 0823.16.2012 1.180.000 Sim năm sinh Đặt mua
32 Vinaphone 0856.55.2012 2.050.000 Sim năm sinh Đặt mua
33 Vinaphone 0854.99.2012 1.980.000 Sim năm sinh Đặt mua
34 Vinaphone 0948.82.2012 1.750.000 Sim năm sinh Đặt mua
35 Vinaphone 0946.67.2012 1.750.000 Sim năm sinh Đặt mua
36 Vinaphone 0946.15.2012 1.250.000 Sim năm sinh Đặt mua
37 Vinaphone 0859.29.2012 1.680.000 Sim năm sinh Đặt mua
38 Vinaphone 0944.69.2012 2.050.000 Sim năm sinh Đặt mua
39 Vinaphone 0914.53.2012 1.680.000 Sim năm sinh Đặt mua
40 Vinaphone 08.34.34.2012 840.000 Sim năm sinh Đặt mua
41 Vinaphone 0948.232.012 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
42 Vinaphone 0825.28.2012 1.180.000 Sim năm sinh Đặt mua
43 Vinaphone 0947.43.2012 1.680.000 Sim năm sinh Đặt mua
44 Vinaphone 0949.58.2012 1.750.000 Sim năm sinh Đặt mua
45 Vinaphone 0946.96.2012 2.050.000 Sim năm sinh Đặt mua
46 Vinaphone 0888.77.2012 1.750.000 Sim năm sinh Đặt mua
47 Vinaphone 08.33.99.2012 4.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
48 Vinaphone 0946.24.2012 1.680.000 Sim năm sinh Đặt mua
49 Vinaphone 0946.02.2012 1.900.000 Sim năm sinh Đặt mua
50 Vinaphone 0859.28.2012 1.680.000 Sim năm sinh Đặt mua
51 Vinaphone 0941.36.2012 1.750.000 Sim năm sinh Đặt mua
52 Vinaphone 0943.70.2012 1.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
53 Vinaphone 0949.13.2012 1.680.000 Sim năm sinh Đặt mua
54 Vinaphone 0948.95.2012 1.750.000 Sim năm sinh Đặt mua
55 Vinaphone 0945.19.2012 1.750.000 Sim năm sinh Đặt mua
56 Vinaphone 0836.31.2012 1.250.000 Sim năm sinh Đặt mua
57 Vinaphone 0825.88.2012 2.900.000 Sim năm sinh Đặt mua
58 Vinaphone 0944.27.2012 1.750.000 Sim năm sinh Đặt mua
59 Vinaphone 0855.92.2012 1.180.000 Sim năm sinh Đặt mua
60 Vinaphone 0833.59.2012 1.750.000 Sim năm sinh Đặt mua
61 Vinaphone 08.5799.2012 2.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
62 Vinaphone 0944.58.2012 1.750.000 Sim năm sinh Đặt mua
63 Vinaphone 0859.97.2012 1.180.000 Sim năm sinh Đặt mua
64 Vinaphone 0859.91.2012 1.330.000 Sim năm sinh Đặt mua
65 Vinaphone 085.779.2012 3.200.000 Sim năm sinh Đặt mua
66 Vinaphone 0839.56.2012 1.250.000 Sim năm sinh Đặt mua
67 Vinaphone 0944.04.2012 1.900.000 Sim năm sinh Đặt mua
68 Vinaphone 0886.23.2012 1.680.000 Sim năm sinh Đặt mua
69 Vinaphone 0886.222.012 4.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
70 Vinaphone 0818.86.2012 3.200.000 Sim năm sinh Đặt mua
71 Vinaphone 0856.57.2012 1.180.000 Sim năm sinh Đặt mua
72 Vinaphone 0944.16.2012 1.750.000 Sim năm sinh Đặt mua
73 Vinaphone 0919.47.2012 2.050.000 Sim năm sinh Đặt mua
74 Vinaphone 0944.72.2012 1.750.000 Sim năm sinh Đặt mua
75 Vinaphone 0942.84.2012 1.680.000 Sim năm sinh Đặt mua
76 Vinaphone 0946.45.2012 1.680.000 Sim năm sinh Đặt mua
77 Vinaphone 0944.25.2012 1.750.000 Sim năm sinh Đặt mua
78 Vinaphone 0915.53.2012 1.680.000 Sim năm sinh Đặt mua
79 Vinaphone 0886.83.2012 1.680.000 Sim năm sinh Đặt mua
80 Vinaphone 0948.10.2012 1.750.000 Sim năm sinh Đặt mua
81 Vinaphone 0947.29.2012 1.330.000 Sim năm sinh Đặt mua
82 Vinaphone 0845.88.2012 1.980.000 Sim năm sinh Đặt mua
83 Vinaphone 0855.61.2012 840.000 Sim năm sinh Đặt mua
84 Vinaphone 0852.80.2012 980.000 Sim năm sinh Đặt mua
85 Vinaphone 0945.75.2012 1.680.000 Sim năm sinh Đặt mua
86 Vinaphone 0886.36.2012 2.400.000 Sim năm sinh Đặt mua
87 Vinaphone 0944.54.2012 1.330.000 Sim năm sinh Đặt mua
88 Vinaphone 0837.29.2012 1.250.000 Sim năm sinh Đặt mua
89 Vinaphone 0858.39.2012 2.050.000 Sim năm sinh Đặt mua
90 Vinaphone 0943.26.2012 1.750.000 Sim năm sinh Đặt mua
91 Vinaphone 0859.69.2012 1.900.000 Sim năm sinh Đặt mua
92 Viettel 0343.76.2012 450.000 Sim năm sinh Đặt mua
93 Viettel 0346.84.2012 450.000 Sim năm sinh Đặt mua
94 Viettel 0329.95.2012 450.000 Sim năm sinh Đặt mua
95 Viettel 0354.08.2012 450.000 Sim năm sinh Đặt mua
96 Viettel 0349.37.2012 450.000 Sim năm sinh Đặt mua
97 Viettel 0329.63.2012 450.000 Sim năm sinh Đặt mua
98 Viettel 0383.49.2012 450.000 Sim năm sinh Đặt mua
99 Viettel 0337.61.2012 450.000 Sim năm sinh Đặt mua
100 Viettel 0393.05.2012 450.000 Sim năm sinh Đặt mua
101 Viettel 0364.58.2012 450.000 Sim năm sinh Đặt mua
102 Viettel 0386.52.2012 450.000 Sim năm sinh Đặt mua
103 Viettel 0349.82.2012 450.000 Sim năm sinh Đặt mua
104 Viettel 0343.93.2012 450.000 Sim năm sinh Đặt mua
105 Viettel 0386.00.2012 450.000 Sim năm sinh Đặt mua
106 Viettel 0342.94.2012 450.000 Sim năm sinh Đặt mua
107 Viettel 0342.87.2012 450.000 Sim năm sinh Đặt mua
108 Viettel 0329.31.2012 450.000 Sim năm sinh Đặt mua
109 Viettel 0326.72.2012 450.000 Sim năm sinh Đặt mua
110 Viettel 0363.49.2012 450.000 Sim năm sinh Đặt mua
111 Viettel 0373.81.2012 450.000 Sim năm sinh Đặt mua
112 Viettel 0362.18.2012 450.000 Sim năm sinh Đặt mua
113 Viettel 0335.73.2012 450.000 Sim năm sinh Đặt mua
114 Viettel 0398.62.2012 450.000 Sim năm sinh Đặt mua
115 Viettel 0346.81.2012 450.000 Sim năm sinh Đặt mua
116 Viettel 0346.67.2012 450.000 Sim năm sinh Đặt mua
117 Viettel 0392.58.2012 450.000 Sim năm sinh Đặt mua
118 Viettel 0353.81.2012 450.000 Sim năm sinh Đặt mua
119 Viettel 0336.51.2012 450.000 Sim năm sinh Đặt mua
120 Viettel 0364.38.2012 450.000 Sim năm sinh Đặt mua
121 Viettel 0343.94.2012 450.000 Sim năm sinh Đặt mua
122 Viettel 0353.37.2012 450.000 Sim năm sinh Đặt mua
123 Viettel 0384.87.2012 450.000 Sim năm sinh Đặt mua
124 Viettel 0377.51.2012 450.000 Sim năm sinh Đặt mua
125 Viettel 0354.22.2012 450.000 Sim năm sinh Đặt mua
126 Viettel 0354.52.2012 450.000 Sim năm sinh Đặt mua
127 Viettel 0396.40.2012 450.000 Sim năm sinh Đặt mua
128 Viettel 0352.97.2012 450.000 Sim năm sinh Đặt mua
129 Viettel 0344.73.2012 450.000 Sim năm sinh Đặt mua
130 Viettel 0365.93.2012 450.000 Sim năm sinh Đặt mua
131 Viettel 0393.52.2012 450.000 Sim năm sinh Đặt mua
132 Viettel 0357.65.2012 450.000 Sim năm sinh Đặt mua
133 Viettel 0343.19.2012 450.000 Sim năm sinh Đặt mua
134 Viettel 0372.32.2012 450.000 Sim năm sinh Đặt mua
135 Viettel 0398.42.2012 450.000 Sim năm sinh Đặt mua
136 Viettel 0399.47.2012 450.000 Sim năm sinh Đặt mua
137 Viettel 0353.43.2012 450.000 Sim năm sinh Đặt mua
138 Viettel 0364.60.2012 450.000 Sim năm sinh Đặt mua
139 Viettel 0376.90.2012 450.000 Sim năm sinh Đặt mua
140 Viettel 0398.60.2012 450.000 Sim năm sinh Đặt mua
141 Viettel 0357.16.2012 450.000 Sim năm sinh Đặt mua
142 Viettel 0345.40.2012 450.000 Sim năm sinh Đặt mua
143 Viettel 0394.26.2012 450.000 Sim năm sinh Đặt mua
144 Viettel 0354.12.2012 450.000 Sim năm sinh Đặt mua
145 Viettel 0355.96.2012 450.000 Sim năm sinh Đặt mua
146 Viettel 0376.53.2012 450.000 Sim năm sinh Đặt mua
147 Viettel 0338.05.2012 450.000 Sim năm sinh Đặt mua
148 Viettel 0332.53.2012 450.000 Sim năm sinh Đặt mua
149 Viettel 0328.46.2012 450.000 Sim năm sinh Đặt mua
150 Viettel 0347.04.2012 450.000 Sim năm sinh Đặt mua
151 Viettel 0348.78.2012 450.000 Sim năm sinh Đặt mua
152 Viettel 0327.52.2012 450.000 Sim năm sinh Đặt mua
153 Viettel 0397.60.2012 450.000 Sim năm sinh Đặt mua
154 Viettel 0386.73.2012 450.000 Sim năm sinh Đặt mua
155 Viettel 0348.63.2012 450.000 Sim năm sinh Đặt mua
156 Viettel 0867.75.2012 450.000 Sim năm sinh Đặt mua
157 Viettel 0369.18.2012 450.000 Sim năm sinh Đặt mua
158 Viettel 0373.52.2012 450.000 Sim năm sinh Đặt mua
159 Viettel 0385.91.2012 450.000 Sim năm sinh Đặt mua
160 Viettel 0374.72.2012 450.000 Sim năm sinh Đặt mua
161 Viettel 0399.40.2012 450.000 Sim năm sinh Đặt mua
162 Viettel 0346.48.2012 450.000 Sim năm sinh Đặt mua
163 Viettel 0328.97.2012 450.000 Sim năm sinh Đặt mua
164 Viettel 0367.36.2012 450.000 Sim năm sinh Đặt mua
165 Viettel 0338.03.2012 450.000 Sim năm sinh Đặt mua
166 Viettel 0394.21.2012 450.000 Sim năm sinh Đặt mua
167 Viettel 0349.70.2012 450.000 Sim năm sinh Đặt mua
168 Viettel 0337.46.2012 450.000 Sim năm sinh Đặt mua
169 Viettel 0344.88.2012 450.000 Sim năm sinh Đặt mua
170 Viettel 0385.36.2012 450.000 Sim năm sinh Đặt mua
171 Viettel 0363.74.2012 910.000 Sim năm sinh Đặt mua
172 Vinaphone 0946.31.2012 910.000 Sim năm sinh Đặt mua
173 Vinaphone 0946.53.2012 700.000 Sim năm sinh Đặt mua
174 Vietnamobile 0925.52.2012 2.050.000 Sim năm sinh Đặt mua
175 Viettel 0356.45.2012 910.000 Sim năm sinh Đặt mua
176 Viettel 0359.74.2012 910.000 Sim năm sinh Đặt mua
177 Viettel 0397.04.2012 910.000 Sim năm sinh Đặt mua
178 Vinaphone 0948.73.2012 910.000 Sim năm sinh Đặt mua
179 Vietnamobile 0925.27.2012 1.680.000 Sim năm sinh Đặt mua
180 Viettel 0387.93.2012 910.000 Sim năm sinh Đặt mua

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2012 : 4b8bdb3c33b49b880c3ac2759009cfe9

0888.97.5555 DMCA.com Protection Status