* Để tìm sim bắt đầu bằng 098, quý khách nhập vào 098*
* Để tìm sim kết thúc bằng 2005, quý khách nhập vào *2005
* Để tìm sim bắt đầu bằng 098 và kết thúc bằng 2005, nhập vào 098*2005

Sim Năm Sinh 2012

STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 Vietnamobile 052.888.2012 4.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
2 Vietnamobile 05.23.09.2012 7.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
3 Vietnamobile 0523.05.2012 7.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
4 Vietnamobile 0528.09.20.12 7.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
5 Vietnamobile 05.23.12.2012 7.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
6 Vietnamobile 05.22.09.2012 7.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
7 Vietnamobile 0568.88.20.12 7.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
8 Vietnamobile 056.777.2012 5.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
9 Vietnamobile 05.22.07.2012 7.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
10 Mobifone 0704.77.2012 1.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
11 Mobifone 0797.97.2012 1.860.000 Sim năm sinh Đặt mua
12 Mobifone 0797.69.2012 1.860.000 Sim năm sinh Đặt mua
13 Mobifone 0793.82.2012 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
14 Mobifone 0785.46.2012 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
15 Mobifone 0783.24.2012 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
16 Mobifone 0793.45.2012 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
17 Mobifone 0792.51.2012 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
18 Mobifone 0798.25.2012 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
19 Mobifone 0785.91.2012 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
20 Mobifone 0785.84.2012 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
21 Mobifone 0785.70.2012 880.000 Sim năm sinh Đặt mua
22 Mobifone 0786.46.2012 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
23 Mobifone 0793.76.2012 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
24 Mobifone 0937.58.2012 2.090.000 Sim năm sinh Đặt mua
25 Mobifone 0797.34.2012 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
26 Mobifone 0783.36.2012 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
27 Mobifone 0797.96.2012 1.640.000 Sim năm sinh Đặt mua
28 Mobifone 0792.34.2012 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
29 Mobifone 0799.96.2012 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
30 Mobifone 0792.88.2012 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
31 Mobifone 0792.71.2012 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
32 Mobifone 0783.34.2012 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
33 Mobifone 0786.13.2012 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
34 Mobifone 0797.58.2012 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
35 Mobifone 0783.27.2012 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
36 Mobifone 0799.76.2012 1.640.000 Sim năm sinh Đặt mua
37 Mobifone 0937.85.2012 2.240.000 Sim năm sinh Đặt mua
38 Mobifone 0786.25.2012 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
39 Mobifone 0786.15.2012 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
40 Mobifone 0783.66.2012 1.860.000 Sim năm sinh Đặt mua
41 Mobifone 0797.18.2012 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
42 Mobifone 0797.42.2012 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
43 Mobifone 0798.55.2012 1.860.000 Sim năm sinh Đặt mua
44 Mobifone 0792.13.2012 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
45 Mobifone 0793.87.2012 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
46 Mobifone 0794.87.2012 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
47 Mobifone 0786.61.2012 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
48 Mobifone 0786.06.2012 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
49 Mobifone 0792.57.2012 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
50 Mobifone 0799.77.2012 1.860.000 Sim năm sinh Đặt mua
51 Mobifone 0794.40.2012 880.000 Sim năm sinh Đặt mua
52 Mobifone 0798.77.2012 1.860.000 Sim năm sinh Đặt mua
53 Mobifone 0797.67.2012 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
54 Mobifone 0785.22.2012 1.640.000 Sim năm sinh Đặt mua
55 Mobifone 0785.74.2012 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
56 Mobifone 0786.26.2012 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
57 Mobifone 0786.69.2012 1.640.000 Sim năm sinh Đặt mua
58 Mobifone 0798.28.2012 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
59 Mobifone 0786.63.2012 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
60 Mobifone 0785.50.2012 880.000 Sim năm sinh Đặt mua
61 Mobifone 0785.66.2012 1.860.000 Sim năm sinh Đặt mua
62 Mobifone 0785.89.2012 1.640.000 Sim năm sinh Đặt mua
63 Mobifone 0783.43.2012 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
64 Mobifone 0937.63.2012 1.330.000 Sim năm sinh Đặt mua
65 Mobifone 0785.64.2012 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
66 Mobifone 0785.53.2012 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
67 Mobifone 0797.19.2012 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
68 Mobifone 0794.88.2012 1.640.000 Sim năm sinh Đặt mua
69 Mobifone 0786.77.2012 1.860.000 Sim năm sinh Đặt mua
70 Mobifone 0783.61.2012 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
71 Mobifone 0933.7.2.2012 1.940.000 Sim năm sinh Đặt mua
72 Mobifone 0785.78.2012 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
73 Mobifone 0793.79.2012 1.640.000 Sim năm sinh Đặt mua
74 Mobifone 0898.75.2012 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
75 Mobifone 0783.67.2012 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
76 Mobifone 0783.45.2012 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
77 Mobifone 0797.83.2012 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
78 Mobifone 0793.75.2012 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
79 Mobifone 0785.19.2012 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
80 Mobifone 0785.83.2012 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
81 Mobifone 0783.46.2012 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
82 Mobifone 0792.76.2012 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
83 Mobifone 0786.31.2012 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
84 Mobifone 0797.45.2012 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
85 Mobifone 0783.58.2012 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
86 Mobifone 0785.47.2012 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
87 Mobifone 0797.65.2012 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
88 Mobifone 0798.85.2012 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
89 Mobifone 0797.49.2012 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
90 Mobifone 0793.43.2012 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
91 Mobifone 0783.39.2012 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
92 Mobifone 0785.43.2012 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
93 Mobifone 0785.34.2012 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
94 Mobifone 0896.87.2012 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
95 Mobifone 0797.78.2012 1.640.000 Sim năm sinh Đặt mua
96 Mobifone 0797.76.2012 1.640.000 Sim năm sinh Đặt mua
97 Mobifone 0798.13.2012 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
98 Mobifone 0797.99.2012 1.860.000 Sim năm sinh Đặt mua
99 Mobifone 0785.49.2012 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
100 Mobifone 0798.64.2012 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
101 Mobifone 0793.48.2012 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
102 Mobifone 0785.14.2012 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
103 Mobifone 0797.44.2012 1.640.000 Sim năm sinh Đặt mua
104 Mobifone 0792.75.2012 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
105 Mobifone 0786.29.2012 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
106 Mobifone 0786.14.2012 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
107 Mobifone 0932.80.2012 1.680.000 Sim năm sinh Đặt mua
108 Mobifone 0939.06.2012 1.980.000 Sim năm sinh Đặt mua
109 Mobifone 09.31.06.2012 5.800.000 Sim năm sinh Đặt mua
110 Mobifone 0899.07.2012 2.050.000 Sim năm sinh Đặt mua
111 Mobifone 0907.212.012 3.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
112 Mobifone 0939.1.3.2012 3.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
113 Mobifone 0907.8.1.2012 1.980.000 Sim năm sinh Đặt mua
114 Mobifone 09.01.03.2012 5.300.000 Sim năm sinh Đặt mua
115 Mobifone 0899.002.012 1.750.000 Sim năm sinh Đặt mua
116 Vinaphone 0916.18.2012 3.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
117 Vinaphone 0826.12.2012 9.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
118 Vinaphone 0911.19.2012 5.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
119 Vinaphone 0824.04.2012 9.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
120 Vinaphone 0855.68.2012 2.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
121 Vinaphone 0947.222012 3.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
122 Vinaphone 0829.05.2012 9.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
123 Vinaphone 0912.03.2012 12.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
124 Vinaphone 0916.33.2012 5.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
125 Vinaphone 0911.55.2012 5.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
126 Vinaphone 0912.362.012 5.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
127 Vinaphone 083.555.2012 2.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
128 Vinaphone 0913.93.2012 5.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
129 Mobifone 0931.22.2012 10.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
130 Viettel 0369.74.2012 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
131 Mobifone 0764.99.2012 2.130.000 Sim năm sinh Đặt mua
132 Mobifone 0707.33.2012 3.300.000 Sim năm sinh Đặt mua
133 Viettel 0343.58.2012 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
134 Mobifone 0764.012.012 16.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
135 Mobifone 0784.73.2012 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
136 Mobifone 0909.37.2012 5.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
137 Mobifone 0786.012.012 16.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
138 Viettel 0365.29.2012 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
139 Mobifone 0797.00.2012 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
140 Viettel 0389.7.5.2012 1.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
141 Viettel 034.941.2012 860.000 Sim năm sinh Đặt mua
142 Viettel 038.6.02.2012 2.130.000 Sim năm sinh Đặt mua
143 Viettel 0383.4.6.2012 1.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
144 Viettel 034.717.2012 1.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
145 Viettel 0335.9.7.2012 910.000 Sim năm sinh Đặt mua
146 Viettel 0377.32.2012 980.000 Sim năm sinh Đặt mua
147 Viettel 0338.94.2012 910.000 Sim năm sinh Đặt mua
148 Viettel 0347.75.2012 860.000 Sim năm sinh Đặt mua
149 Viettel 033.27.1.2012 2.130.000 Sim năm sinh Đặt mua
150 Viettel 0367.58.2012 900.000 Sim năm sinh Đặt mua
151 Viettel 0353.2.5.2012 980.000 Sim năm sinh Đặt mua
152 Viettel 0327.3.4.2012 900.000 Sim năm sinh Đặt mua
153 Viettel 0334.32.2012 900.000 Sim năm sinh Đặt mua
154 Viettel 0374.17.2012 1.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
155 Viettel 0397.59.2012 860.000 Sim năm sinh Đặt mua
156 Viettel 0327.7.4.2012 840.000 Sim năm sinh Đặt mua
157 Viettel 0357.46.2012 950.000 Sim năm sinh Đặt mua
158 Viettel 0368.30.2012 950.000 Sim năm sinh Đặt mua
159 Viettel 037.293.2012 2.130.000 Sim năm sinh Đặt mua
160 Viettel 0378.94.2012 900.000 Sim năm sinh Đặt mua
161 Viettel 0386.56.2012 2.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
162 Viettel 0374.14.2012 840.000 Sim năm sinh Đặt mua
163 Viettel 0388.42.2012 1.750.000 Sim năm sinh Đặt mua
164 Viettel 033.293.2012 2.130.000 Sim năm sinh Đặt mua
165 Viettel 0367.62.2012 1.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
166 Viettel 0334.9.1.2012 1.140.000 Sim năm sinh Đặt mua
167 Viettel 0384.3.3.2012 1.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
168 Viettel 0337.53.2012 860.000 Sim năm sinh Đặt mua
169 Viettel 0384.30.2012 840.000 Sim năm sinh Đặt mua
170 Viettel 037.205.2012 2.280.000 Sim năm sinh Đặt mua
171 Viettel 0375.282012 900.000 Sim năm sinh Đặt mua
172 Viettel 0367.47.2012 840.000 Sim năm sinh Đặt mua
173 Viettel 0398.78.2012 1.170.000 Sim năm sinh Đặt mua
174 Viettel 033.28.3.2012 2.280.000 Sim năm sinh Đặt mua
175 Viettel 0376.64.2012 910.000 Sim năm sinh Đặt mua
176 Viettel 097.6.04.2012 2.550.000 Sim năm sinh Đặt mua
177 Viettel 0396.6.7.2012 930.000 Sim năm sinh Đặt mua
178 Viettel 0396.29.2012 1.250.000 Sim năm sinh Đặt mua
179 Viettel 037.257.2012 2.130.000 Sim năm sinh Đặt mua
180 Viettel 0373.63.2012 860.000 Sim năm sinh Đặt mua

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2012 : 4b8bdb3c33b49b880c3ac2759009cfe9

0888.97.5555 DMCA.com Protection Status