* Để tìm sim bắt đầu bằng 098, quý khách nhập vào 098*
* Để tìm sim kết thúc bằng 2005, quý khách nhập vào *2005
* Để tìm sim bắt đầu bằng 098 và kết thúc bằng 2005, nhập vào 098*2005

Sim Năm Sinh 2008

STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 Viettel 0388.31.2008 700.000 Sim năm sinh Đặt mua
2 Viettel 0387.39.2008 700.000 Sim năm sinh Đặt mua
3 Viettel 0356.21.2008 700.000 Sim năm sinh Đặt mua
4 Viettel 0342.11.2008 700.000 Sim năm sinh Đặt mua
5 Viettel 0369.97.2008 700.000 Sim năm sinh Đặt mua
6 Viettel 0368.93.2008 700.000 Sim năm sinh Đặt mua
7 Viettel 0362.43.2008 700.000 Sim năm sinh Đặt mua
8 Mobifone 0708.76.2008 2.130.000 Sim năm sinh Đặt mua
9 Viettel 0353.17.2008 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
10 Mobifone 0764.12.2008 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
11 Mobifone 0703.49.2008 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
12 Viettel 0399.31.2008 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
13 Mobifone 0799.97.2008 2.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
14 Vietnamobile 0583.44.2008 810.000 Sim năm sinh Đặt mua
15 Mobifone 0769.63.2008 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
16 Mobifone 0775.13.2008 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
17 Mobifone 0707.31.2008 2.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
18 Vietnamobile 0583.81.2008 810.000 Sim năm sinh Đặt mua
19 Mobifone 0707.83.2008 2.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
20 Vinaphone 0949.34.2008 2.280.000 Sim năm sinh Đặt mua
21 Viettel 0354.04.2008 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
22 Mobifone 0785.96.2008 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
23 Mobifone 0764.47.2008 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
24 Mobifone 0703.56.2008 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
25 Mobifone 0774.17.2008 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
26 Mobifone 0798.85.2008 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
27 Mobifone 093.24.2.2008 3.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
28 Viettel 0359.76.2008 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
29 Mobifone 0765.71.2008 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
30 Viettel 0974.23.2008 2.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
31 Viettel 0333.35.2008 3.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
32 Viettel 0375.31.2008 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
33 Mobifone 0769.80.2008 1.180.000 Sim năm sinh Đặt mua
34 Mobifone 0707.35.2008 2.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
35 Mobifone 0786.70.2008 1.180.000 Sim năm sinh Đặt mua
36 Viettel 0374.32.2008 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
37 Viettel 0352.81.2008 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
38 Mobifone 077.770.2008 2.130.000 Sim năm sinh Đặt mua
39 Mobifone 0789.95.2008 3.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
40 Viettel 0384.25.2008 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
41 Mobifone 0764.98.2008 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
42 Mobifone 0786.64.2008 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
43 Vietnamobile 0583.56.2008 810.000 Sim năm sinh Đặt mua
44 Mobifone 0767.53.2008 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
45 Vinaphone 0949.43.2008 2.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
46 Mobifone 0797.47.2008 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
47 Mobifone 0707.87.2008 2.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
48 Vinaphone 0827.97.2008 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
49 Vinaphone 08.1977.2008 4.490.000 Sim năm sinh Đặt mua
50 Vinaphone 083.323.2008 1.950.000 Sim năm sinh Đặt mua
51 Vinaphone 082.345.2008 6.120.000 Sim năm sinh Đặt mua
52 Vinaphone 0825.95.2008 4.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
53 Vinaphone 0915.31.2008 1.625.000 Sim năm sinh Đặt mua
54 Vinaphone 081778.2008 3.090.000 Sim năm sinh Đặt mua
55 Vinaphone 083.688.2008 4.750.000 Sim năm sinh Đặt mua
56 Vinaphone 082.888.2008 6.650.000 Sim năm sinh Đặt mua
57 Vinaphone 09.44.33.2008 1.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
58 Vinaphone 0825.96.2008 1.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
59 Vinaphone 08.1978.2008 4.160.000 Sim năm sinh Đặt mua
60 Vinaphone 085.666.2008 2.870.000 Sim năm sinh Đặt mua
61 Vinaphone 0828.99.2008 1.400.000 Sim năm sinh Đặt mua
62 Vinaphone 08.1979.2008 3.990.000 Sim năm sinh Đặt mua
63 Vinaphone 083.999.2008 5.570.000 Sim năm sinh Đặt mua
64 Vinaphone 0833.67.2008 1.970.000 Sim năm sinh Đặt mua
65 Vinaphone 081779.2008 5.030.000 Sim năm sinh Đặt mua
66 Vinaphone 0839.88.2008 1.990.000 Sim năm sinh Đặt mua
67 Vinaphone 08.5555.2008 5.470.000 Sim năm sinh Đặt mua
68 Vinaphone 082.999.2008 6.970.000 Sim năm sinh Đặt mua
69 Vinaphone 0945.14.2008 980.000 Sim năm sinh Đặt mua
70 Vinaphone 083.678.2008 5.030.000 Sim năm sinh Đặt mua
71 Vinaphone 082.333.2008 1.950.000 Sim năm sinh Đặt mua
72 Vinaphone 08.3568.2008 4.490.000 Sim năm sinh Đặt mua
73 Vinaphone 0825.99.2008 1.400.000 Sim năm sinh Đặt mua
74 Vinaphone 0833.55.2008 1.980.000 Sim năm sinh Đặt mua
75 Vinaphone 0828.98.2008 5.740.000 Sim năm sinh Đặt mua
76 Vinaphone 0833.68.2008 3.090.000 Sim năm sinh Đặt mua
77 Vinaphone 082399.2008 1.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
78 Vinaphone 085.333.2008 1.925.000 Sim năm sinh Đặt mua
79 Vinaphone 085.789.2008 1.775.000 Sim năm sinh Đặt mua
80 Vinaphone 083.616.2008 2.090.000 Sim năm sinh Đặt mua
81 Vinaphone 081775.2008 1.890.000 Sim năm sinh Đặt mua
82 Vinaphone 0839.33.2008 2.090.000 Sim năm sinh Đặt mua
83 Vinaphone 0825.93.2008 1.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
84 Vinaphone 085.345.2008 1.625.000 Sim năm sinh Đặt mua
85 Vinaphone 0916.91.2008 1.950.000 Sim năm sinh Đặt mua
86 Vinaphone 083.888.2008 5.560.000 Sim năm sinh Đặt mua
87 Vinaphone 082.666.2008 2.940.000 Sim năm sinh Đặt mua
88 Vinaphone 085.779.2008 2.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
89 Vinaphone 0859.39.2008 1.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
90 Vinaphone 083.567.2008 5.040.000 Sim năm sinh Đặt mua
91 Vinaphone 081777.2008 6.270.000 Sim năm sinh Đặt mua
92 Vinaphone 0833.99.2008 5.320.000 Sim năm sinh Đặt mua
93 Vinaphone 0916.43.2008 980.000 Sim năm sinh Đặt mua
94 Vinaphone 0823.93.2008 1.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
95 Vinaphone 082.555.2008 2.975.000 Sim năm sinh Đặt mua
96 Viettel 08.6677.2008 4.350.000 Sim năm sinh Đặt mua
97 Viettel 03.9889.2008 4.380.000 Sim năm sinh Đặt mua
98 Vinaphone 0888.00.2008 4.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
99 Vinaphone 0886.28.2008 1.780.000 Sim năm sinh Đặt mua
100 Vinaphone 0815.88.2008 3.170.000 Sim năm sinh Đặt mua
101 Vinaphone 0915.08.2008 13.400.000 Sim năm sinh Đặt mua
102 Vinaphone 0911.36.2008 2.900.000 Sim năm sinh Đặt mua
103 Vinaphone 0943.55.2008 1.250.000 Sim năm sinh Đặt mua
104 Vinaphone 0918.682.008 9.730.000 Sim năm sinh Đặt mua
105 Vinaphone 08.17.02.2008 10.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
106 Vinaphone 0835.99.2008 3.400.000 Sim năm sinh Đặt mua
107 Vinaphone 0916.83.2008 4.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
108 Vinaphone 0918.88.2008 18.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
109 Vinaphone 08.15.03.2008 9.750.000 Sim năm sinh Đặt mua
110 Vinaphone 0813.99.2008 3.260.000 Sim năm sinh Đặt mua
111 Vinaphone 0942.67.2008 1.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
112 Vinaphone 0944.84.2008 1.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
113 Vinaphone 0886.26.2008 1.960.000 Sim năm sinh Đặt mua
114 Vinaphone 0886.23.2008 1.580.000 Sim năm sinh Đặt mua
115 Vinaphone 0813.66.2008 2.560.000 Sim năm sinh Đặt mua
116 Vinaphone 0917.99.2008 5.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
117 Vinaphone 0943.62.2008 1.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
118 Vinaphone 0815.99.2008 3.400.000 Sim năm sinh Đặt mua
119 Vinaphone 0943.30.2008 1.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
120 Vinaphone 0818.99.2008 3.330.000 Sim năm sinh Đặt mua
121 Vinaphone 0818.66.2008 2.560.000 Sim năm sinh Đặt mua
122 Vinaphone 0819.66.2008 2.300.000 Sim năm sinh Đặt mua
123 Vinaphone 0886.89.2008 2.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
124 Vinaphone 08.19.07.2008 11.900.000 Sim năm sinh Đặt mua
125 Mobifone 0798.49.2008 1.287.500 Sim năm sinh Đặt mua
126 Mobifone 0798.60.2008 1.015.000 Sim năm sinh Đặt mua
127 Mobifone 0785.11.2008 1.662.500 Sim năm sinh Đặt mua
128 Mobifone 0908.55.2008 2.690.000 Sim năm sinh Đặt mua
129 Mobifone 0792.82.2008 1.437.500 Sim năm sinh Đặt mua
130 Mobifone 0785.72.2008 1.437.500 Sim năm sinh Đặt mua
131 Mobifone 0797.32.2008 1.450.000 Sim năm sinh Đặt mua
132 Mobifone 0793.44.2008 1.450.000 Sim năm sinh Đặt mua
133 Mobifone 0792.81.2008 1.287.500 Sim năm sinh Đặt mua
134 Mobifone 0783.32.2008 1.450.000 Sim năm sinh Đặt mua
135 Mobifone 0798.56.2008 1.287.500 Sim năm sinh Đặt mua
136 Mobifone 0798.82.2008 1.450.000 Sim năm sinh Đặt mua
137 Mobifone 0899.78.2008 1.450.000 Sim năm sinh Đặt mua
138 Mobifone 0793.82.2008 1.450.000 Sim năm sinh Đặt mua
139 Mobifone 0785.82.2008 1.437.500 Sim năm sinh Đặt mua
140 Mobifone 0797.82.2008 1.450.000 Sim năm sinh Đặt mua
141 Mobifone 0937.53.2008 1.400.000 Sim năm sinh Đặt mua
142 Mobifone 0786.08.2008 1.437.500 Sim năm sinh Đặt mua
143 Mobifone 0784.98.2008 1.287.500 Sim năm sinh Đặt mua
144 Mobifone 0798.42.2008 1.287.500 Sim năm sinh Đặt mua
145 Mobifone 0792.62.2008 1.450.000 Sim năm sinh Đặt mua
146 Mobifone 0784.74.2008 1.287.500 Sim năm sinh Đặt mua
147 Mobifone 0799.72.2008 1.450.000 Sim năm sinh Đặt mua
148 Mobifone 0794.72.2008 1.287.500 Sim năm sinh Đặt mua
149 Mobifone 0792.52.2008 1.450.000 Sim năm sinh Đặt mua
150 Mobifone 0933.24.2008 1.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
151 Mobifone 0784.76.2008 1.287.500 Sim năm sinh Đặt mua
152 Mobifone 0793.42.2008 1.287.500 Sim năm sinh Đặt mua
153 Mobifone 0798.52.2008 1.437.500 Sim năm sinh Đặt mua
154 Mobifone 0798.72.2008 1.437.500 Sim năm sinh Đặt mua
155 Mobifone 0784.70.2008 945.000 Sim năm sinh Đặt mua
156 Mobifone 0797.42.2008 1.287.500 Sim năm sinh Đặt mua
157 Mobifone 0784.75.2008 1.287.500 Sim năm sinh Đặt mua
158 Mobifone 0785.08.2008 1.437.500 Sim năm sinh Đặt mua
159 Mobifone 0792.42.2008 1.287.500 Sim năm sinh Đặt mua
160 Mobifone 0792.60.2008 1.287.500 Sim năm sinh Đặt mua
161 Mobifone 0794.42.2008 1.287.500 Sim năm sinh Đặt mua
162 Mobifone 0792.72.2008 1.440.000 Sim năm sinh Đặt mua
163 Mobifone 0792.44.2008 1.440.000 Sim năm sinh Đặt mua
164 Mobifone 0785.12.2008 1.437.500 Sim năm sinh Đặt mua
165 Mobifone 0786.52.2008 1.437.500 Sim năm sinh Đặt mua
166 Mobifone 0793.72.2008 1.450.000 Sim năm sinh Đặt mua
167 Mobifone 0785.44.2008 1.437.500 Sim năm sinh Đặt mua
168 Mobifone 0797.52.2008 1.550.000 Sim năm sinh Đặt mua
169 Mobifone 0786.42.2008 1.287.500 Sim năm sinh Đặt mua
170 Mobifone 0786.59.2008 1.350.000 Sim năm sinh Đặt mua
171 Mobifone 0786.12.2008 1.450.000 Sim năm sinh Đặt mua
172 Mobifone 0899.76.2008 1.212.500 Sim năm sinh Đặt mua
173 Mobifone 0786.02.2008 1.450.000 Sim năm sinh Đặt mua
174 Mobifone 0785.32.2008 1.437.500 Sim năm sinh Đặt mua
175 Mobifone 0783.27.2008 1.287.500 Sim năm sinh Đặt mua
176 Mobifone 0798.92.2008 1.437.500 Sim năm sinh Đặt mua
177 Mobifone 0896.87.2008 1.690.000 Sim năm sinh Đặt mua
178 Mobifone 0793.46.2008 1.287.500 Sim năm sinh Đặt mua
179 Mobifone 0937.9.5.2008 1.400.000 Sim năm sinh Đặt mua
180 Mobifone 0798.32.2008 1.550.000 Sim năm sinh Đặt mua

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2008 : f264e07909e6a9608a3ce2dda307894b

DMCA.com Protection Status