* Để tìm sim bắt đầu bằng 098, quý khách nhập vào 098*
* Để tìm sim kết thúc bằng 2005, quý khách nhập vào *2005
* Để tìm sim bắt đầu bằng 098 và kết thúc bằng 2005, nhập vào 098*2005

Sim Năm Sinh 1991

STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 Mobifone 0798.18.1991 4.400.000 Sim năm sinh Đặt mua
2 Mobifone 0703.26.1991 1.200.000 Sim năm sinh Đặt mua
3 Mobifone 0703.16.1991 1.200.000 Sim năm sinh Đặt mua
4 Mobifone 07.9779.1991 5.800.000 Sim năm sinh Đặt mua
5 Mobifone 0704.45.1991 1.300.000 Sim năm sinh Đặt mua
6 Mobifone 0798.68.1991 6.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
7 Mobifone 0767.04.1991 1.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
8 Mobifone 0798.58.1991 1.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
9 Mobifone 079.222.1991 6.900.000 Sim năm sinh Đặt mua
10 Mobifone 079.345.1991 3.900.000 Sim năm sinh Đặt mua
11 Vinaphone 0833.77.1991 2.050.000 Sim năm sinh Đặt mua
12 Vietnamobile 0568.86.19.91 2.400.000 Sim năm sinh Đặt mua
13 Vinaphone 0941.59.1991 3.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
14 Mobifone 0797.61.1991 1.860.000 Sim năm sinh Đặt mua
15 Mobifone 0798.75.1991 1.860.000 Sim năm sinh Đặt mua
16 Mobifone 0798.61.1991 1.640.000 Sim năm sinh Đặt mua
17 Mobifone 0798.43.1991 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
18 Mobifone 0797.49.1991 1.860.000 Sim năm sinh Đặt mua
19 Mobifone 0793.73.1991 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
20 Mobifone 0798.51.1991 1.640.000 Sim năm sinh Đặt mua
21 Mobifone 0798.20.1991 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
22 Mobifone 0797.25.1991 1.860.000 Sim năm sinh Đặt mua
23 Mobifone 0896.7.3.1991 2.800.000 Sim năm sinh Đặt mua
24 Mobifone 0896.7.1.1991 2.800.000 Sim năm sinh Đặt mua
25 Mobifone 0898.8.1.1991 3.300.000 Sim năm sinh Đặt mua
26 Mobifone 0939.2.6.1991 10.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
27 Mobifone 0896.70.1991 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
28 Mobifone 0898.8.3.1991 3.300.000 Sim năm sinh Đặt mua
29 Mobifone 0939.3.8.1991 9.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
30 Mobifone 0896.04.1991 2.400.000 Sim năm sinh Đặt mua
31 Mobifone 0798.07.1991 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
32 Mobifone 0898.8.2.1991 3.300.000 Sim năm sinh Đặt mua
33 Mobifone 0896.7.4.1991 2.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
34 Mobifone 0907.6.5.1991 4.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
35 Mobifone 0896.7.2.1991 2.800.000 Sim năm sinh Đặt mua
36 Mobifone 0899.01.1991 2.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
37 Mobifone 0907.3.6.1991 5.300.000 Sim năm sinh Đặt mua
38 Mobifone 0899.6.8.1991 7.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
39 Mobifone 0796.991.991 15.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
40 Mobifone 0786.8.5.1991 1.900.000 Sim năm sinh Đặt mua
41 Mobifone 0702.9.8.1991 1.900.000 Sim năm sinh Đặt mua
42 Mobifone 0899.02.1991 2.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
43 Mobifone 0939.8.4.1991 3.700.000 Sim năm sinh Đặt mua
44 Mobifone 0706.3.9.1991 1.980.000 Sim năm sinh Đặt mua
45 Mobifone 0939.5.3.1991 4.800.000 Sim năm sinh Đặt mua
46 Mobifone 0899.06.1991 2.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
47 Mobifone 0706.6.1.1991 1.900.000 Sim năm sinh Đặt mua
48 Mobifone 0899.6.5.1991 3.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
49 Mobifone 0907.4.3.1991 3.200.000 Sim năm sinh Đặt mua
50 Mobifone 0899.6.7.1991 3.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
51 Mobifone 09.31.03.1991 10.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
52 Mobifone 0706.991.991 13.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
53 Mobifone 0898.00.1991 3.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
54 Mobifone 0899.05.1991 2.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
55 Mobifone 0899.6.9.1991 5.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
56 Vinaphone 08.29.05.1991 7.900.000 Sim năm sinh Đặt mua
57 Vinaphone 0826.96.1991 3.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
58 Vinaphone 0886.27.1991 2.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
59 Vinaphone 085.4.05.1991 3.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
60 Vinaphone 08.1974.1991 3.300.000 Sim năm sinh Đặt mua
61 Vinaphone 08.1970.1991 3.300.000 Sim năm sinh Đặt mua
62 Vinaphone 0828.01.1991 12.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
63 Vinaphone 082.678.1991 6.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
64 Vinaphone 0812.10.1991 9.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
65 Vinaphone 0913.44.1991 2.700.000 Sim năm sinh Đặt mua
66 Vinaphone 085.777.1991 3.800.000 Sim năm sinh Đặt mua
67 Vinaphone 0824.991.991 6.300.000 Sim năm sinh Đặt mua
68 Vinaphone 0944.51.1991 3.300.000 Sim năm sinh Đặt mua
69 Vinaphone 085.7.04.1991 3.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
70 Vinaphone 085.27.4.1991 3.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
71 Vinaphone 085.4.01.1991 3.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
72 Mobifone 0784.73.1991 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
73 Viettel 0385.73.1991 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
74 Mobifone 0784.45.1991 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
75 Mobifone 0704.41.1991 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
76 Mobifone 0786.01.1991 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
77 Mobifone 0777.05.1991 1.900.000 Sim năm sinh Đặt mua
78 Mobifone 0797.59.1991 1.680.000 Sim năm sinh Đặt mua
79 Mobifone 0786.06.1991 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
80 Mobifone 07.9993.1991 2.050.000 Sim năm sinh Đặt mua
81 Mobifone 0764.991.991 16.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
82 Mobifone 0798.23.1991 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
83 Mobifone 0785.991.991 16.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
84 Mobifone 0798.93.1991 2.050.000 Sim năm sinh Đặt mua
85 Vietnamobile 0583.34.1991 810.000 Sim năm sinh Đặt mua
86 Mobifone 0773.90.1991 1.680.000 Sim năm sinh Đặt mua
87 Mobifone 0786.67.1991 1.680.000 Sim năm sinh Đặt mua
88 Mobifone 0785.94.1991 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
89 Mobifone 0777.81.1991 3.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
90 Mobifone 077.5.02.1991 1.900.000 Sim năm sinh Đặt mua
91 Viettel 0397.83.1991 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
92 Vinaphone 0813.34.1991 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
93 Mobifone 0703.25.1991 1.680.000 Sim năm sinh Đặt mua
94 Mobifone 0708.76.1991 2.130.000 Sim năm sinh Đặt mua
95 Mobifone 0707.35.1991 2.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
96 Mobifone 0707.82.1991 2.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
97 Vinaphone 0853.41.1991 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
98 Viettel 086.206.1991 5.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
99 Viettel 0325.9.7.1991 1.640.000 Sim năm sinh Đặt mua
100 Viettel 086.23.7.1991 5.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
101 Viettel 086.227.1991 5.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
102 Viettel 086.24.7.1991 5.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
103 Viettel 0866.08.1991 5.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
104 Viettel 086.29.7.1991 5.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
105 Viettel 0359.73.1991 1.750.000 Sim năm sinh Đặt mua
106 Viettel 0327.61.1991 1.630.000 Sim năm sinh Đặt mua
107 Viettel 035.264.1991 3.900.000 Sim năm sinh Đặt mua
108 Viettel 086.27.5.1991 5.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
109 Viettel 0399.7.2.1991 2.130.000 Sim năm sinh Đặt mua
110 Viettel 086.231.1991 5.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
111 Viettel 0389.41.1991 1.750.000 Sim năm sinh Đặt mua
112 Viettel 0379.28.1991 2.130.000 Sim năm sinh Đặt mua
113 Viettel 086.272.1991 5.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
114 Viettel 086.5.03.1991 5.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
115 Viettel 0336.8.4.1991 1.210.000 Sim năm sinh Đặt mua
116 Viettel 034.835.1991 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
117 Viettel 0328.4.5.1991 1.580.000 Sim năm sinh Đặt mua
118 Viettel 039.7.05.1991 1.750.000 Sim năm sinh Đặt mua
119 Viettel 0374.78.1991 1.560.000 Sim năm sinh Đặt mua
120 Viettel 086.26.7.1991 5.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
121 Viettel 086.204.1991 5.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
122 Viettel 086.28.7.1991 5.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
123 Viettel 086.252.1991 5.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
124 Viettel 0329.3.7.1991 1.330.000 Sim năm sinh Đặt mua
125 Viettel 086.29.4.1991 5.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
126 Viettel 0393.64.1991 1.750.000 Sim năm sinh Đặt mua
127 Viettel 086.24.1.1991 5.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
128 Viettel 086.5.07.1991 4.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
129 Viettel 086.209.1991 5.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
130 Viettel 0356.3.4.1991 1.860.000 Sim năm sinh Đặt mua
131 Viettel 0329.73.1991 1.750.000 Sim năm sinh Đặt mua
132 Viettel 0343.981.991 1.750.000 Sim năm sinh Đặt mua
133 Viettel 086.24.2.1991 5.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
134 Viettel 086.21.4.1991 5.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
135 Viettel 086.27.4.1991 5.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
136 Viettel 0866.02.1991 5.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
137 Viettel 086.7.01.1991 3.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
138 Viettel 0349.27.1991 1.330.000 Sim năm sinh Đặt mua
139 Viettel 0337.59.1991 2.200.000 Sim năm sinh Đặt mua
140 Viettel 0354.8.5.1991 1.750.000 Sim năm sinh Đặt mua
141 Vinaphone 0838.91.1991 5.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
142 Vinaphone 0859.79.1991 5.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
143 Vinaphone 0837.19.1991 5.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
144 Vinaphone 0813.19.1991 5.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
145 Vinaphone 08.19.06.1991 9.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
146 Viettel 039.885.1991 1.900.000 Sim năm sinh Đặt mua
147 Vinaphone 0849.43.1991 910.000 Sim năm sinh Đặt mua
148 Vinaphone 0845.14.1991 1.043.000 Sim năm sinh Đặt mua
149 Viettel 0337.61.1991 2.200.000 Sim năm sinh Đặt mua
150 Viettel 0329.21.1991 1.900.000 Sim năm sinh Đặt mua
151 Viettel 037.30.4.1991 5.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
152 Vietnamobile 0925.31.1991 3.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
153 Viettel 0327.80.1991 1.325.000 Sim năm sinh Đặt mua
154 Viettel 0397.44.1991 1.700.000 Sim năm sinh Đặt mua
155 Viettel 0364.0.6.1991 1.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
156 Viettel 0359.47.1991 1.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
157 Viettel 0332.32.1991 4.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
158 Mobifone 0798.66.1991 2.250.000 Sim năm sinh Đặt mua
159 Viettel 0326.74.1991 1.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
160 Viettel 0374.50.1991 1.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
161 Viettel 0327.3.9.1991 2.200.000 Sim năm sinh Đặt mua
162 Viettel 0375.91.1991 2.700.000 Sim năm sinh Đặt mua
163 Viettel 0357.4.7.1991 1.700.000 Sim năm sinh Đặt mua
164 Viettel 035.30.6.1991 5.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
165 Vinaphone 0826.47.1991 1.043.000 Sim năm sinh Đặt mua
166 Viettel 037.26.1.1991 5.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
167 Vinaphone 0847.38.1991 1.043.000 Sim năm sinh Đặt mua
168 Viettel 0339.36.1991 2.200.000 Sim năm sinh Đặt mua
169 Viettel 0366.4.7.1991 1.700.000 Sim năm sinh Đặt mua
170 Mobifone 0784.49.1991 1.450.000 Sim năm sinh Đặt mua
171 Vinaphone 0823.42.1991 1.175.000 Sim năm sinh Đặt mua
172 Viettel 0354.72.1991 1.325.000 Sim năm sinh Đặt mua
173 Viettel 0366.3.2.1991 2.200.000 Sim năm sinh Đặt mua
174 Viettel 0397.13.1991 1.900.000 Sim năm sinh Đặt mua
175 Viettel 039.373.1991 2.200.000 Sim năm sinh Đặt mua
176 Viettel 038.606.1991 3.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
177 Viettel 0334.36.1991 1.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
178 Viettel 0363.49.1991 1.325.000 Sim năm sinh Đặt mua
179 Viettel 0376.50.1991 1.325.000 Sim năm sinh Đặt mua
180 Vietnamobile 0926.67.1991 3.200.000 Sim năm sinh Đặt mua

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 1991 : 9d55c82ec26892e51604e477ff9687ba

0888.97.5555 DMCA.com Protection Status